COVID-19 restriktioner
Vi glæder os rigtig meget til at se dig i vores klinik, men af hensyn til dig og dine medpatienter opfordrer vi dig til først at ankomme kort før dit mødetidspunkt, og at du kun har én pårørende med. Hvis du oplever symptomer som feber, hovedpine, ondt i halsen eller hoste mv. bedes du melde afbud.

Operation for slapt maveskind

Få fjernet overskydende/slapt maveskind med en operation hos Plastikkirurgisk Klinik Aarhus. Efter større vægttab eller fødsler kan ses slapt/overskydende maveskind. Dette kan fjernes ved en abdominalplastik, hvor overskydende hud og underliggende fedt fjernes på den nederste del af maven. Ved forundersøgelsen afgøres, om man kan nøjes med at få fjernet væv under navlen (mini abdominalplastik) eller man er nødt til også at løsne vævet op over navlen(stor abdominalplastik), for at opnå et kosmetisk tilfredsstillende resultat.
Hvis mavemuskulaturen er svækket som det ofte ses efter fødsler, kan der i forbindelse med operationen foretages en opstramning af disse og derved opnå et kosmetisk og funktionelt optimalt resultat.

Du er velkommen til at have en bi-sidder med (ægtefælle, familiemedlem, ven/veninde etc.) og det kan ofte anbefales, da det har vist sig, at man ikke altid ”hører” det samme ved den mundtlige information.

Der skal gå mindst en uge fra forundersøgelsen til din operation og du skal ved operationsbestillingen underskrive en samtykkeerklæring. 

De næste afsnit vil beskrive det praktiske forløb.

Priser 

Abdominalplastik, inkl. 1 dg. indl 37.000 kr.
+ fedtsugning + 8.000 kr.

Før operationen

Du skal møde udhvilet og fastende, dvs., at du ikke må spise senere end 6
timer før operationen. Vi anbefaler dog, at du drikker vand/sød saft indtil
2 timer før operationen
Hele kroppen skal vaskes med sæbe om morgenen inden operationen. Undgå venligst makeup, smykker og neglelak for at mindske risikoen for betændelse. Blodfortyndende medicin og fiskeolie skal ophøre to uger før operationen på grund af risiko for blødning. Undgå alkohol dagen før operationen. Vil blive gennemgået ved forundersøgelsen. Man skal ophøre med rygning, både i tiden før og efter operationen, hvilket vil give en bedre heling og nedsætte risikoen for komplikationer.

Operationen

Ar placeres kosmetisk hensigtsmæssigt, således de kan skjules i trusser (ved stor abdominalplastik ligeledes rundt om navlen).
Der kan være behov for at lægge dræn i op til 4 døgn efter operationen. Indlæggelse på klinikken i døgnet efter operationen kan være nødvendigt af sikkerhedsmæssige oversager, det vurderes af speciallæge ved forundersøgelsen.

Kontakt os for at høre mere

Udfyld formularen og vi vil kontakte dig for en snak om dine muligheder. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Bivirkninger og komplikationer

Et hvert kirurgisk indgreb kan medføre mindre bivirkninger i form af blødning og infektion som afhjælpes umiddelbart med mindre re-operation eller antibiotika.
Nedsat følesans i huden omkring navlen kan forekomme i en tid efter operationen, hos nogle kan det være permanent.
En yderst sjælden bivirkning til operationen er vævsdød i et mindre område under navlen. Forekommer hvis blodforsyningen til huden ikke er tilstrækkelig. Dette kan påvirke det endelige resultat. Rygning øger risiko for alle nævnte komplikationer betydeligt.

Efter operationen

Du skal have en pårørende, vi kan ringe efter, når du er klar til at komme hjem. Hvis ikke du indlægges efter operationen, skal du have en person hos dig de første 24 timer efter operationen.
Forbinding og dræn fjernes få dage efter operationen i klinikken. Du kan herefter gå i brusebad. Du bliver syet med tråde der opløser sig selv. Det tilrådes at arrene dækkes med microporeplaster i 3 måneder efter operationen og undgå direkte sol på arrene 1 år efter operationen, så de bliver mindst synlige.
Smertestillende medicin udleveres ved udskrivelsen. Bivirkninger som ses til stærk smertestillende medicin er kvalme, opkastning og træg mave.
Ved betændelse i efterforløbet ses feber, hævelse og rødme. Blødning vil give smertefuld hævelse. Klinikkens personale kontaktes og kontrol i klinikken planlægges.
Sygemelding efter operationen aftales ved forundersøgelsen og afhænger af operationens omfang.
Ved komplikationer eller tvivlsspørgsmål kontaktes Plastikkirurgisk Klinik på udleveret telefonnummer. 

Holdbarhed af operationen

Varigheden af indgrebet kan variere og afhænger bl.a. af faktorer som din alder, elasticitet af huden, din vægt før og efter indgrebet, rygning m.m.

Vi samler på tilfredse kunder  

Jeg kan kun rose dette fantastiske, professionelle sted, hvor du er i de bedste, tryggeste og dygtigeste hænder.
Tak til det søde personale. Jeg er dybt taknemlig for et SMUKT stykke arbejde.

I skal have mere end fem stjerner – Tak!

- Maria Micalizio

Jeg var for nylig "under kniven", og der blev arbejdet yderst professionelt. Inden jeg fik set mig om, var de færdige med indgrebet – og uden nogen smerter for mig! Der var også tid til at "joke" under behandlingen. 

En god oplevelse som absolut fortjener fem stjerner med pil opad!

- Carsten Fischer

Klinikken har et meget højt fagligt niveau. Jeg har selv fået lavet både mindre og større indgreb med yderst tilfredsstillende resultater. Jeg kan på det varmeste anbefale klinikken!
Her bliver du mødt med stor respekt, empati og omsorg, og føler dig hurtigt tryg både på et personligt plan og ved den faglige rådgivning. 

- Karin Pedersen

Læs flere udtalelser fra vores kunder på vores Facebook side