COVID-19 restriktioner
Vi glæder os rigtig meget til at se dig i vores klinik, men af hensyn til dig og dine medpatienter opfordrer vi dig til først at ankomme kort før dit mødetidspunkt, og at du kun har én pårørende med. Hvis du oplever symptomer som feber, hovedpine, ondt i halsen eller hoste mv. bedes du melde afbud.

Patientklager

Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, hjælper vi dig gerne med dette. Du kan også selv henvende dig til Styrelsen for Patientklager.

Læs mere på www.stpk.dk

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på sygehus. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til iht. gældende lovgivning.

Få mere at vide på Patienterstatningens hjemmeside: www.pebl.dk

Utilsigtede hændelser

Hver dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem fremover, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere herom på deres hjemmeside, hvor du også finder link til rapporteringsformularen: www.stps.dk

Patienttilfredshed

Da det er vigtigt for os at kunne levere den bedst mulige behandling, er det vigtigt, at vi får din tilbagemelding. Du kan skrive til os enten direkte på vores hjemmeside eller via vores Facebook-side.